Tarihce

TARİHÇE

İngiltere Türk Toplumu

İngiltere’de Türkler 1950’li yıllarda Kıbrıs’tan Londra merkez olmak üzere bu ülkeye göç eden Türklerle başlamış ve 1970 yıllara kadar oluşturulan eğitimin de içinde bulunduğu dernekleşmelerle toplumsal bir varlık göstermişlerdir. 1970’li yıllarda Türkiye’den gelen Türklerin de bu ülkeye yerleşmeleri ve 1990’lı yıllardan sonra yaşanan yoğun bu göçe 2010’lu yılara Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşları olan Batı Trakya, Bulgaristan ve Romanya’dan da gelen Türklerin de katılımıyla İngiltere Türk toplumu bugünkü varlığına ulaşmıştır. Sağlıklı bir istatistiki bilgi bulunmamakla birlikte Britanya sathına yayılan Türk nüfusunun 350.000’e ulaştığı öngörülmektedir.

Eğitim Faaliyetleri

Kıbrıslı Türklerin, yaşanılan ülkede kalıcığın görülmesi ile yeni kuşaklara Türk dili kültürünün öğretilmesi ihtiyacının ortaya çıkmış, 1960’lı yıllardan itibaren Türk çocuklarına yönelik kurulmaya başlanan destek okulları, 1980’li yıllarda çoğalmaya başlamış; Kuzey ve Güney Londra’da kurulan okullara yerel öğretmenlerin yanısıra Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğince de öğretmen tahsis edilmesiyle eğitim faaliyetleri kurumsallaşmaya başlamıştır.

1983 yılında kurulan ve Kıbrıs Türk derneklerini çatısı altında toplayan İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’ne bağlı olarak eğitim faaliyetlerinin koordinasyonu için Eğitim Komitesi oluşturulmuş ve ortak ihtiyaçların tespiti ve giderilmesi yönünde çalışmalar yürütmüştür.

KURULUŞ

Konsorsiyumun Kuruluşu ve Yapısı

2000’li yıllara gelindiğinde Türk toplumunun genişlemesi, destek okullarının ve ihtiyaçlarının çoğalması dolayısıyla bütün toplumu temsilen bağımsız bir çatı kuruluş ihtiyacı doğmuş yürütülen çalışmalar 2003 yılında önde gelen Türk Dili ve Kültürü Okullarının öncülüğünde İngiltere Türk Dili ve Kültürü Konsorsiyumu’nun kuruluşu gerçekleşmiştir.

İngiltere Türk Dili ve Kültürü Konsorsiyumu, üyesi okulların ortak sorunlarının giderilmesi temel amacı doğrultusunda öncelikle birer yıllık dönüşümlü Başkanlık yöntemiyle çalışmalar yürütmüş, 2011 yılından itibaren tüzüğünde yaptığı değişikle ikişer yıllığına seçimle işbaşına gelen Başkan ve Yönetim Kuruluyla çalışmalar yürütmeye başlamıştır. Ek listede ayrıntıları verilen üye okullar, kuruluş olarak birer oy hakkıyla Genel Kurullarda temsil gücünü kullanırken, varılan bir “centilmenlik anlaşması” doğrultusunda içinden çıktığı İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, Eğitim Komitesi de onursal olarak bir oy hakkına sahiptir.

Konsorsiyum, Başkan dahil en az 7 (yedi) en fazla 12 (on iki) kişiden oluşan ve seçimle gelen Yönetim Kurulu tarafından yönetilirken ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulan komitelerle Yönetim Kurulu üyelerinin yanısıra sahasında temayüz etmiş kişilerin de katılabildiği çalışmalar yürütebilmektedir.

Konsorsiyum, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’de yaşanan menfur darbe girişiminin hemen ardından üyesi olan 6 destek okulu ve/veya eğitim derneği ile ilişkilerini sonlandırmıştır.