About Porto

Hakkımızda

Konsorsiyum kuruluşundan itibaren Türkçenin öğretimi ve Türk çocuklarının eğitim sorunları konusunda kampanyalar yapmış, duyarlılık oluşturmaya çalışmış; merkezi ve yerel yönetimler nezdinde düzenlenen eğitimle ilgili etkinliklerde yer almak, üye okullarda öğretim ve öğrenim standartlarının yükseltilmesi, velilerin çocuklarının eğitim süreçlerine katılımları ve veli hakları konusunda bilinçlendirilmesi, öğretmenlerin mesleki eğitimle desteklenmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda müfredat belirlenmesi gibi alanlarda çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

About Us

Since the establishment of the Consortium, it has campaigned to raise awareness for the teaching of Turkish in the UK and regarding educational problems of Turkish children in the UK; Participating in educational activities organized by central and local governments, raising education and learning standards in member schools, raising awareness for parents and providing support for ‘children’s participation in education processes and information to parents on ‘parents’ rights, supporting teachers with vocational training, and determining curriculum in line with the needs were many of the objectives and acheivements.