Projeler

National Lottery katkılarıyla düzenlenecek seminerlerde velilerin çocukların eğitimlerinde daha etkin katkıda bulunması yanında gençlerin başarılarını arttırmak için gözetecekleri rehberlik bilgileri uzmanlarca verilecek. İki dilli çocukların her iki dilde başarılarının sürdürmeleri konusunda verilecek seminerlerde de ikidilliğin Türk gençleri açısından bir avantaj olduğu üzerinde durulacak.
Mart, Nisan ve Mayıs aylarında Konsorsiyuma üye okullarda düzenlenecek seminerlerde uzman eğtimci Nuriye Mertcan, İngiltere’de eğitim alanında son değişiklikler ile velilerin yeni değişiklikler doğrultusunda çocuklarının başarısı konusunda yapabileceklerini anlatacak. Araştırmalar velilerin çocuklarının eğitimlerine bilinçli katılmasın başarılarının artmasında çok önmeli payı olduğunu gösteriyor.
Uzman Doç. Dr. Nihal Çalışkan da seminerlerinde özellikle göç edilen ülkelerde kendi dillerini kullanma ile yaşadıkları ülkelerin dillerini kullanma konusunda iki dilliğin ne olduğu üzerinde duracak. Daha çok veliler ve öğretmenlere yeni bir dil ve kültür öğrenim alanı olarak iki dilliği anlatacak olan Nihal Çalışkan İngiltere’de iki dilli Türk çocuklarının her iki kullanarak başarılarını nasıl arttırabilecekleri konusunda bilgiler verecek. Özellikle üçüncü kuşaktan itibaren iki dlliliğin ortaya çıktığını gösteren arştırmalar yeni öğretim metodlarının kullanılmasını da gerekli kılıyor.
Konsorsiyumun seminer dizşlerinden biri de gençlere yönelik rehberlik olacak. Bu konuda psikolog Özden Bayraktar ile diyet uzmanı Öykü Uman gençlerin başta internet ve cep telefonu olmak üzere başarısını olumsuz etkileyen bağımlılıkları üzerinde duracaklar ve doğru ve sağlıklı beslenmenin gençlerimizn başarısındaki önemini anlatacaklar. Özden ve Uman gençlere ve velilere yol gösterici bilgliler vererek bağımlılıklardan kurtulma ve sağlıklı beslenme hakkında gençlere pratik bilgiler verecekler.
Konsorsiyum yönetiminden yapılan açıklamada eğitimin bir bütün olduğunun altı çizilerek okul yaşamındaki çocuklarımızla farkında olarak ilgilenmenin ve onların doğru zamanda doğru şeyler yapması konusunda bilgilendirilmelerinin büyük önem taşıdığı bildirildi. İlginin yüksek olacağı beklenileniliyor.