Monthly Archives - February 2021

Bu yılki Çocuk Ruh Sağlığı Haftası’nın teması Kendinizi İfade Etmek.

Kendinizi ifade etmek, yaratıcılık yoluyla duyguları, düşünceleri veya fikirleri paylaşmanın yollarını bulmakla ilgilidir. Bu, sanat, müzik, yazı ve şiir, dans ve drama, fotoğrafçılık ve film yoluyla ve kendinizi iyi hissettirecek aktiviteler yaparak olabilir. Konsorsiyumun düzenlediği seminerde Psikolog Özden Bayraktar bu dönemde gençlerimize yanlız olmadıklarını, duygu değişimlerinin normal olduğunu ve kendilerini ifade etmek için yardım almaları gerekirse çekinmemeleri gerektiğini anlatarak nefes ekzersizlerinden örnekler gösterdi. The theme of this year’s Children’s Mental Health Week is Express Yourself. Expressing yourself is about finding ways to share feelings, thoughts, or [...]

Read more...