Bu yılki Çocuk Ruh Sağlığı Haftası’nın teması Kendinizi İfade Etmek.

Bu yılki Çocuk Ruh Sağlığı Haftası’nın teması Kendinizi İfade Etmek.

Kendinizi ifade etmek, yaratıcılık yoluyla duyguları, düşünceleri veya fikirleri paylaşmanın yollarını
bulmakla ilgilidir. Bu, sanat, müzik, yazı ve şiir, dans ve drama, fotoğrafçılık ve film yoluyla ve
kendinizi iyi hissettirecek aktiviteler yaparak olabilir.
Konsorsiyumun düzenlediği seminerde Psikolog Özden Bayraktar bu dönemde gençlerimize yanlız
olmadıklarını, duygu değişimlerinin normal olduğunu ve kendilerini ifade etmek için yardım almaları
gerekirse çekinmemeleri gerektiğini anlatarak nefes ekzersizlerinden örnekler gösterdi.

The theme of this year’s Children’s Mental Health Week is Express Yourself.

Expressing yourself is about finding ways to share feelings, thoughts, or ideas, through creativity.
This could be through art, music, writing and poetry, dance and drama, photography and film, and
doing activities that make you feel good.
During a session organised by the Consortium, Psychologist Özden Bayraktar spoke to our young
people on the fact that they were not alone during this period, discussed that their emotional
changes were normal and they should not hesitate to seek support if they need it. She shared
examples of breathing exercises to support mental well-being.
social position

Share this post